Centre of Expertise on the use

Focus op...


Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference

15 avril, 2018

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

AMCRA prijs

AMCRA prijs voor masterproeven

12 juli, 2019

Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

15 maart, 2019

AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Veterinair antibioticagebruik in Nederland

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

15 maart, 2019

AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Title