Centre of Expertise on the use

Focus op...


Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference

10 september, 2020

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference

10 september, 2020

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

22 maart, 2020

.

Registratie antibioticagebruik

Nieuwe benchmarkrapporten van antibioticagebruik bij pluimvee komen eraan

14 mei, 2020

Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

Title