Centre of Expertise on the use

Focus op...


Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

13 maart, 2017

AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

6 september, 2018

E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

6 september, 2018

Title