Centre of Expertise on the use

Focus op...


E-formularium

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals

14 november, 2019

Bacteriële cystitis is een veelvoorkomende oorzaak van klinisch zieke honden en katten. Recent werden nieuwe richtlijnen gepubliceerd over hoe te handelen bij vermoeden van een bacteriële urineweginfectie bij de hond of kat. Deze richtlijnen werden door de ‘International Society for Companion Animals’ gepubliceerd en vormen een herziening en aanvulling op vorige richtlijnen uit 2011. AMCRA heeft op basis van deze vernieuwde aanbevelingen de richtlijnen in het formularium – www.e-formularium.be – aangepast.


De sporadische bacteriële cystitis, ook wel de niet-gecompliceerde urineweginfectie genoemd, hoeft volgens de laatste richtlijnen niet langer behandeld te worden dan 3 tot 5 dagen. Een kortere behandelingsduur wordt reeds langer aanbevolen en toegepast bij mensen. Bij gebrek aan gegevens voor de diergeneeskunde werd tot voor kort een behandelingsduur van 7 tot 10 dagen als richtlijn meegedeeld. Studies in honden hebben nu echter ook met grotere waarschijnlijkheid kunnen aantonen dat een kortere behandelingsduur van 3 tot 5 dagen voldoende is voor klinisch herstel of voor het verdwijnen van de bacteriële infectie (in vergelijking met 7 tot 10 dagen).


Debat Expovet

AMCRA gaat naar Vétérinexpo op 23 en 24 november!

14 november, 2019

AMCRA is aanwezig op Vétérinexpo, vakbeurs voor de dierenarts, op 24 en 25 november te Ciney Expo!

Opleiding voor laboratoria

Opleiding voor laboratoria: ‘Wat is de rol van laboratoria in verantwoord gebruik van antibiotica?’

14 november, 2019

AMCRA geeft in samenwerking met Biomérieux en de faculteit diergeneeskunde van Luik een opleiding voor laboratoria over het ‘antibiogram in de veterinaire wereld’. Hiermee wil AMCRA laboratoria sensibiliseren over hun rol in een meer verantwoord antibioticagebruik bij dieren.

Expovet

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

14 november, 2019

AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Title