Rundvee

Het advies autoregulerende maatregelen omvat een aantal concrete maatregelen tot autoregulatie in de vleesveesector om tot een verminderd gebruik van antibacteriële middelen te komen. Deze maatregelen werden door alle betrokken partijen in de sector voorgesteld en besproken.

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 volgende strategische objectieven vooropgesteld; AMCRA werkte een planning uit om deze doelstellingen te behalen:

1. Het opstellen van antibioticumgidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik bij varkens, pluimvee, vleesvee en melkvee.

Pagina's