VEELBELOVENDE RESULTATEN PROJECT RED AB IN DE VARKENSHOUDERIJ

Eind 2010 besloot Boerenbond, in samenspraak met Belpork en uitgevoerd door de Eenheid voor veterinaire epidemiologie met als superviserende professoren Professor Dewulf en Professor Maes, actie te ondernemen in het veld om tot een reductie te komen in antibacterieel gebruik bij varkens en pluimvee. Lees meer over de resultaten van dit project.