PERSBERICHT NAAR AANLEIDING VAN ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK VOOR EEN VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA

In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Andere initiatieven zijn de verspreiding van het e-formularium naar dierenartsen sinds juni dit jaar en de samenwerking tussen AMCRA en de federale overheid in het kader van Sanitel-Med. Bovendien neemt AMCRA deel aan de roadshows voor dierenartsen en veehouders in het hele land naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe KB over het gebruik van kritische antibiotica.

Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht.