Initiatieven van ARSIA in het kader van een verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij

‘ALTIbiotique: minder, beter en anders’

ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animale) organiseert gedurende het ganse jaar opleidingen voor veehouders over ‘hoe een verminderd en verantwoord antibioticagebruik toe te passen’ en over ‘de bedrijfsgezondheidsaanpak door middel van preventieve maatregelen om ziekte-insleep op het rundveebedrijf te beperken’. De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met talrijke andere organisaties actief in de veehouderij en dierengezondheid (awé: ‘association wallonne de l’élevage’; UPV: ‘Union Professionnelle Vétérinaire’; CDL: ‘Comité du Lait’ en de FWA: ’Fédération Wallonne de l’Agriculture’) om zo de verschillende experten ter zake te kunnen mobiliseren. De opleiding is gratis en de veehouder kan zijn opleiding op maat samenstellen naargelang zijn beschikbaarheid en interesse in de aangeboden thema’s. Zo zullen onder meer de thema’s bioveiligheid, voeding, uiergezondheid en vaccinatie aangesneden worden. De invulling van dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het directoraat-generaal ‘Agriculture, Ressources naturelles et Environnement’ van de Waalse overheidsdienst. Voor meer informatie: altibiotique@arsia.be

 

BIGAME, het nieuwe platform voor bedrijfsgezondheidsbeheer

ARSIA en awé hebben de handen in elkaar geslagen om het BIGAME (Base Informatique de Gestion des Antibiotiques et des Médicaments en Elevage) platform te ontwikkelen. Dit platform beperkt zich niet enkel tot een luik ‘Antibiotica’. BIGAME is in staat om de elektronische Toedienings- en Verschaffingsdocumenten te genereren en de geneesmiddelenregisters te beheren, maar het kan ook bedrijfsgezondheidsgegevens van het rundveebedrijf, gecompileerd op de portalen van ARSIA en awé, associëren. Zo wordt de gegevensuitwisseling tussen de veehouder en zijn dierenarts gefaciliteerd.

Extra informatie over het ALTIbiotique programma en over BIGAME kan verkregen worden op de website van ARSIA (www.arsia.be)