De gidsen bedrijfsgezondheid, goed gebruik van antibiotica en het formularium voor de rundveesector zijn definitief

Na de gidsen voor de varkens- en pluimveesector zijn nu ook de gidsen voor de rundveesector beschikbaar op de website. Hierbij zijn alle gidsen afgewerkt per diersoort. Het formularium wordt doorgezonden via e-mail na aanvraag via info@amcra.be

De bedrijfsgezondheidsgids is bestemd voor dierenarts en veehouder. Hierin worden maatregelen belicht die de dieren- en bedrijfsgezondheid op een positieve manier beïnvloeden en de infectiedruk door ziekteverwerkers kunnen helpen beperken.

De gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen omvat algemene aanbevelingen omtrent het verantwoord gebruik van antibiotica en is tevens bestemd voor zowel de dierenarts als de veehouder.

Het formularium is specifiek voor de dierenarts en bevat diersoortspecifieke informatie met specifieke aanbevelingen voor behandelingen in functie van de aandoening. Het formularium is uitsluitend bestemd voor raadpleging en gebruik door de dierenarts. Enkel de dierenarts beschikt over de noodzakelijke kennis om de inhoud van dit document correct te interpreteren en toe te passen.