AMCRA reikt prijs uit voor beste masterproef over antibioticaresistentie

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent werd door AMCRA een som t.w.v. €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend aan Jade Bokma voor haar werk met titel ‘Risicofactoren voor antibioticumgebruik bij witvleeskalveren’. Naast een literatuurstudie over risicofactoren voor antibioticaresistentie en antibioticumgebruik bij voedselproducerende dieren, worden in de masterproef resultaten van eigen onderzoek gepresenteerd, die een aantal interessante inzichten met betrekking tot het antibioticumgebruik bij witvleeskalveren hebben opgeleverd.

Het onderzoek van Jade Bokma werd gebaseerd op een retrospectieve cohortstudie met gegevens afkomstig van 78 kalverbedrijven in Vlaanderen. De evolutie van het kwantitatief en kwalitatief (orale vs. parenterale toediening, antibiotica klassen) antibioticumgebruik over de jaren 2014-2016 werd bestudeerd en risicofactoren geïdentificeerd. In de onderzochte populatie daalde het gebruik t.o.v. een populatie die opgevolgd werd in de periode 2007-2009. De daling werd geconstateerd voor de meeste antibioticaklassen, behalve voor langwerkende macroliden, doxycycline en aminosiden. Een significante daling werd ook gemeten bij de kritische belangrijke antibiotica (fluoroquinolonen, cefalosporinen van 3de en 4de generatie) en colistine. Jaar, ras, integratie en maand van opzet werden geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactoren voor het antibioticagebruik. Het lager antibioticagebruik bij het Holstein Friesian tegenover het Belgisch Witblauw ras wordt gediscussieerd, met verschillende hypotheses die dit verschil kunnen uitleggen.

Naast de interessante informatie over de evolutie van het antibioticumgebruik binnen de onderzochte populatie toont het werk van Jade Bokma ook het belang aan van registratie van het antibioticagebruik binnen een nationale databank, om specifieke maatregelen te kunnen nemen om te streven naar een rationale en duurzame antibioticatherapie