Antibioticaresistentie en -gebruik bij dieren:

Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020?


maandag 22 juni 


Herbekijk de webinar hier!


PRESENTATIES


De webinar ging van start met een inleiding over de doelstellingen van het antibioticaconvenant. Aansluitend werden de antibioticaverkoopcijfers voor gebruik bij alle dieren in België in 2019 meegedeeld. Ook diersoortspecifieke gegevens werden getoond voor de sectoren varken, vleeskalveren en pluimvee (vleeskippen en leghennen). Alle resultaten gerelateerd aan antibioticaverkoop- en gebruiksgegevens zijn gepubliceerd in het BelVet-SAC rapport 2019. Ook het nieuwe Visie 2024 plan van AMCRA met de 4 doelstellingen en 9 actiepunten werden voorgesteld.

Klik op de foto's om de presentaties te openen.

Na de resultaten over het gebruik van antibiotica volgden drie presentaties over antibioticumresistentie, verzameld bij commensale en zoönotische bacteriën afkomstig van levende dieren en voeding.

Tot slot werd ook aandacht geschonken aan de antibioticaresistentieproblematiek in zijn ‘One Health’ context. Zo werd er ruimte voorzien voor een toelichting over het politieke beleid dat evolueert richting een ‘One Health’ aanpak in België.

PUBLIEK RAPPORT


INFOGRAFIEKIn samenwerking met:

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens
Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst