Pluimvee

In België voert het CODA jaarlijks, in opdracht van het FAVV, antibioticagevoeligheidstesten uit bij bacteriën, afkomstig van gezonde voedselproducerende dieren.  Hanon en co-auteurs (Prev Vet Med, 2015) merkten voor verscheidene geteste antibiotica een daling op in het voorkomen van antibioticaresistentie bij Escherichia coli tussen 2011 en 2014, geïsoleerd bij klinisch gezonde vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens.

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen geïsoleerd bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif), heeft DGZ de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over de periode 2011 – 2013.

Vorig jaar meldde het vaktijdschrift Management&Techniek spectaculaire (voorlopige) resultaten binnen het project ‘Reductie antibioticumgebruik’. Door bedrijfsbegeleiding en een plan van aanpak op maat van elk varkensbedrijf daalde het gebruik van antibiotica met tientallen procenten zonder dat het de productieresultaten negatief beïnvloedde. Op dezelfde manier ging men ook te werk bij de deelnemende pluimveebedrijven.

De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

Het EFSA (European Food Safety Agency) maakte een video over het gevaar van multiresistente kiemen en de link naar voedselveiligheid. Neem zeker een kijkje!

Test-Aankoop voerde onderzoek naar de aanwezigheid van ESBL producerende E. coli bacteriën op Belgisch kippen-, varkens- en rundvlees. De ESBL-vormende E. coli's werden terug gevonden op 73%, 16% en 8% van de onderzochte vleesstalen bij respectievelijk kippen-, varkens-, en rundvlees. Resultaten van hun onderzoek toonden de nood aan van strenge controles van rauw vlees om na te gaan hoe het aantal besmettingen met resistente bacteriën evolueert.

In overleg met de werkgroep pluimvee van AMCRA werden 3 gidsen ontwikkeld.

De eerste gids voor bedrijfsgezondheid op pluimveebedrijven omvat maatregelen die de dieren- en bedrijfsgezondheid op een positieve manier beïnvloeden en de infectiedruk door pathogenen helpen te beperken. Deze gids is bestemd voor de dierenarts en de veehouder.

Het advies autoregulerende maatregelen omvat een aantal concrete maatregelen tot autoregulatie in de pluimveeveesector om tot een verminderd gebruik van antibacteriële middelen te komen. Deze maatregelen werden door alle betrokken partijen in de sector voorgesteld en besproken.

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 volgende strategische objectieven vooropgesteld; AMCRA werkte een planning uit om deze doelstellingen te behalen:

1. Het opstellen van antibioticumgidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik bij varkens, pluimvee, vleesvee en melkvee.

Pagina's