Varkens

Het advies zinkoxide van AMCRA werd aan de overheid overgemaakt in november 2012. ZnO als geneesmiddel kan bijdragen tot een reductie van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bij pas gespeende biggen.

 

In overleg met de werkgroep varkens van AMCRA werden 3 gidsen ontwikkeld.

De eerste gids voor bedrijfsgezondheid op varkensbedrijven omvat maatregelen die de dieren- en bedrijfsgezondheid op een positieve manier beïnvloeden en de infectiedruk door pathogenen helpen te beperken. Deze gids is bestemd voor de dierenarts en de veehouder.

Het advies autoregulerende maatregelen omvat een aantal concrete maatregelen tot autoregulatie in de varkenssector om tot een verminderd gebruik van antibacteriële middelen te komen. Deze maatregelen werden door alle betrokken partijen in de sector voorgesteld en besproken.

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 volgende strategische objectieven vooropgesteld; AMCRA werkte een planning uit om deze doelstellingen te behalen:

1. Het opstellen van antibioticumgidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik bij varkens, pluimvee, vleesvee en melkvee.

Vanaf juni 2012 werd o.a. het gebruik van ZnO in varkensvoeder als mogelijk alternatief voor antibiotica bestudeerd. Hierbij werden o.a. ecologische aspecten en vragen betreffende de dosering behandeld.

Pagina's