Varkens

In België voert het CODA jaarlijks, in opdracht van het FAVV, antibioticagevoeligheidstesten uit bij bacteriën, afkomstig van gezonde voedselproducerende dieren.  Hanon en co-auteurs (Prev Vet Med, 2015) merkten voor verscheidene geteste antibiotica een daling op in het voorkomen van antibioticaresistentie bij Escherichia coli tussen 2011 en 2014, geïsoleerd bij klinisch gezonde vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens.

De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

Drie jaar geleden werd er in ons land een kenniscentrum (AMCRA) opgericht om een rationele reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij mogelijk te maken. De sensibilisering draait ondertussen op volle toeren maar we komen van ver. Van heel ver zelfs, zo leert ons het doctoraatsonderzoek van Bénédicte Callens (UGent). 

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen geïsoleerd bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif), heeft DGZ de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over de periode 2011 – 2013.

De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

Het EFSA (European Food Safety Agency) maakte een video over het gevaar van multiresistente kiemen en de link naar voedselveiligheid. Neem zeker een kijkje!

Samen met een aantal andere partners organiseren de onderzoekseenheid Veterinaire Epidemiologie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) en de Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Roeselare (het vroegere Katho Roeselare) twee studiedagen rond het thema “Varkens gezond houden – management in theorie en praktijk”.

Deze studiedagen hebben tot doel u te informeren over de resultaten van het project “Reductie antibioticumgebruik”, dat werd gefinancierd door Boerenbond en Certus.

Test-Aankoop voerde onderzoek naar de aanwezigheid van ESBL producerende E. coli bacteriën op Belgisch kippen-, varkens- en rundvlees. De ESBL-vormende E. coli's werden terug gevonden op 73%, 16% en 8% van de onderzochte vleesstalen bij respectievelijk kippen-, varkens-, en rundvlees. Resultaten van hun onderzoek toonden de nood aan van strenge controles van rauw vlees om na te gaan hoe het aantal besmettingen met resistente bacteriën evolueert.

Eind 2010 besloot Boerenbond, in samenspraak met Belpork en uitgevoerd door de Eenheid voor veterinaire epidemiologie met als superviserende professoren Professor Dewulf en Professor Maes, actie te ondernemen in het veld om tot een reductie te komen in antibacterieel gebruik bij varkens en pluimvee. Lees meer over de resultaten van dit project.

Pagina's