Vaccinatie adviezen

Door de stuurgroep van AMCRA (FAVV, fagg en Bapcoc) werd gevraagd om voorstellen op te maken voor het stimuleren van het gebruik van vaccins bij voedselproducerende dieren.

Binnen de reeds bestaande werkgroepen van AMCRA voor de verschillende voedselproducerende diersoorten werd beslist om enerzijds ‘Generieke vaccinatie aanbevelingen’ op te stellen voor de verschillende diersoorten samen. Aansluitend hierop werden ‘Specifieke diersoort gebonden vaccinatie adviezen' voor verschillende ziekten per productiediersector (varken, rund- en pluimvee) opgesteld, gekaderd binnen andere preventieve maatregelen zoals bioveiligheidsmaatregelen. Deze diersoortspecifieke werkgroepen bogen zich over het uitwerken van deze strategieën om het gebruik van vaccinatie en het correct toepassen van vaccinatieschema’s te bevorderen.

De eerste edities van de vaccinatie adviezen voor varken, rund- en pluimvee kwamen hierdoor tot stand en kunt u terugvinden via onderstaande links.