STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË: NIEUWE DALING VAN DE HOEVEELHEDEN GEBRUIKTE ANTIBIOTICA IN 2016 EN GUNSTIGE EVOLUTIE IN DE RESISTENTIE