Rundvee

In België voert het CODA jaarlijks, in opdracht van het FAVV, antibioticagevoeligheidstesten uit bij bacteriën, afkomstig van gezonde voedselproducerende dieren.  Hanon en co-auteurs (Prev Vet Med, 2015) merkten voor verscheidene geteste antibiotica een daling op in het voorkomen van antibioticaresistentie bij Escherichia coli tussen 2011 en 2014, geïsoleerd bij klinisch gezonde vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens.

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen geïsoleerd bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif), heeft DGZ de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over de periode 2011 – 2013.

De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

Het EFSA (European Food Safety Agency) maakte een video over het gevaar van multiresistente kiemen en de link naar voedselveiligheid. Neem zeker een kijkje!

Door MCC-Vlaanderen werd een enquête rond het droogzetten van koeien gelanceerd.

MCC heeft via de nieuwsbrief 2200 melkveehouders op de hoogte gebracht. Uiteraard is het belangrijk dat de enquête door zoveel mogelijk melkveehouders wordt ingevuld. De enquête zal tot 7 april online staan. Iedere deelnemer ontvangt per post een USB stick (met daarop een samenvattend rapport van de enquête) en 10 deelnemers winnen een waardebon van 40 euro voor bacteriologisch onderzoek.

Test-Aankoop voerde onderzoek naar de aanwezigheid van ESBL producerende E. coli bacteriën op Belgisch kippen-, varkens- en rundvlees. De ESBL-vormende E. coli's werden terug gevonden op 73%, 16% en 8% van de onderzochte vleesstalen bij respectievelijk kippen-, varkens-, en rundvlees. Resultaten van hun onderzoek toonden de nood aan van strenge controles van rauw vlees om na te gaan hoe het aantal besmettingen met resistente bacteriën evolueert.

Na de gidsen voor de varkens- en pluimveesector zijn nu ook de gidsen voor de rundveesector beschikbaar op de website. Hierbij zijn alle gidsen afgewerkt per diersoort. Het formularium wordt doorgezonden via e-mail na aanvraag via info@amcra.be

Het advies autoregulerende maatregelen omvat een aantal concrete maatregelen tot autoregulatie in de melkveesector om tot een verminderd gebruik van antibacteriële middelen te komen. Deze maatregelen werden door alle betrokken partijen in de sector voorgesteld en besproken.

Het advies autoregulerende maatregelen omvat een aantal concrete maatregelen tot autoregulatie in de vleeskalversector om tot een verminderd gebruik van antibacteriële middelen te komen. Deze maatregelen werden door alle betrokken partijen in de sector voorgesteld en besproken.

Pagina's