PERSBERICHT VAN DE HOGE RAAD VAN DE ORDE DER DIERENARTSEN - Aanvulling van de code der plichtenleer voor een rationeler antibioticumbeleid in de diergeneeskunde