Het Varkensloket

Uw vragen onafhankelijk beantwoord door het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket is hét aanspreekpunt en het kennisplatform van het Praktijkcentrum Varkens. Dit Praktijkcentrum Varkens is een overlegplatform tussen een 20-tal onderzoeksinstellingen, het onderwijs, de landbouworganisaties en de Vlaamse overheid die het praktijkonderzoek en de vertaling ervan naar de sector stimuleert.

De missie van het Varkensloket is het ondersteunen van de Vlaamse varkenshouder en de gehele sector door het vertalen, integreren en verspreiden van onafhankelijke informatie. De partners binnen het Praktijkcentrum verrichten het vraag gedreven onderzoek (o.a. via demonstratie- en onderzoeksprojecten). 

Wat kan u concreet verwachten?

- Als centraal aanspreekpunt van het Praktijkcentrum Varkens, kan u als varkenshouder en voorlichter bij het Varkensloket terecht met vragen over de varkenshouderij. Uw vraag wordt, in overleg met de experts uit het Praktijkcentrum Varkens, gratis beantwoord.

Heeft u een concrete vraag? Stel deze gerust door ons op te bellen op 09/272 26 67, mail ons (info@varkensloket.be) of vul het contactformulier op www.varkensloket.be in. Vragen die specifiek op maat van een bedrijf worden gesteld, worden op algemeen niveau beantwoord.

- Een tweede kerntaak van het Varkensloket is het verzamelen en vertalen van onderzoeksresultaten voor de varkenssector en de voorlichting. Deze worden via www.varkensloket, een nieuwsbrief, voordrachten en de vakpers ter beschikking gesteld. Het Varkensloket kan hierbij worden gezien als de link tussen de wetenschap en de varkenshouder.

Op www.varkensloket.be vindt u meer dan 300 publicaties (o.a. presentaties, filmmateriaal,  verslagen, demonstratieprojecten en rekenmodules) over de varkenshouderij die voortdurend worden geactualiseerd. Ook vindt u er een agenda met de studie/demo/discussiedagen die door de leden van het Praktijkcentrum worden georganiseerd.

Een driemaandelijkse nieuwsbrief houdt u up-to-date over de recente ontwikkelingen binnen de varkenshouderij en de werking van het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens.

- Een derde kerntaak van het Varkensloket is het opsporen van nieuwe signalen/hiaten uit de sector die als insteek worden gebruikt bij het organiseren van studiedagen en het uitvoeren van praktijkonderzoek.

Hoe is het Varkensloket ontstaan?

Het Varkensloket werd in 2012 opgericht als een maatregel van het Vlaams Actieplan voor de varkenshouderij om de werking van het Praktijkcentrum Varkens te versterken. Dit om tegemoet te komen aan de nood aan objectieve voorlichting die naar voor kwam tijdens de dialoogdagen ‘De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020’ in 2011. 

Meer info over onze werking? Bekijk de folder.