Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Het FAGG, voorheen het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidproducten. Wij werken samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op de nationale en internationale niveaus om de burger van het rationele gebruik van de voor hem noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren. Het FAGG bewaakt, in het belang van de volksgezondheid, de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, in klinische ontwikkeling en op de markt.

Contact: 

EUROSTATION gebouw, blok 2 Victor Hortaplein, 40/40 1060 Brussel T 00 32 2 524 80 00