Europees project - EFFORT against antimicrobial resistance

Het EFFORT project wenst de epidemiologie en de ecologie van antibioticumresistentie te bestuderen. Hierbij zullen de interacties tussen commensale en pathogene bacteriepopulaties in dieren, in de voedselketen en in het milieu bestudeerd worden. Door middel van risicomodellen zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het voorspellen en het beperken van een verdere bloostelling bij mensen aan klinisch belangrijke resistente bacteriën. Het EFFORT consortium bestaat uit 20 verschillende partners van 10 verschillende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zwitserland.