Boerenbond

De Boerenbond wil de agrarische activiteiten in al hun diversiteit benaderen en de belangen van elke bedrijfsleider en elk bedrijfstype verdedigen. Onze organisatie telt 190 actieve lokale afdelingen met zo’n 16.000 leden-land- en tuinbouwers in hoofd en bijberoep. Deze bedrijfsgilden zijn hoofdzakelijk fusiegemeentelijk gestructureerd. De Beroepswerking van de Boerenbond telt ook nog 160 kringen waar boeren en tuinders per sector elkaar ontmoeten. Zo’n 3.000 bestuursleden leiden deze plaatselijke en regionale structuren. De Boerenbond is zeer democratisch opgebouwd. Elk bestuurslid kan zich kandidaat stellen voor een plaatselijk, provinciaal of nationaal mandaat. De Vakgroepen volgen de sectordossiers op. In de Bondsraad en het Hoofdbestuur worden de sectoroverschrijdende dossiers besproken. De Voorzitter van de Boerenbond, samen met de andere leden van het Hoofdbestuur, vertolken de ingenomen standpunten bij de politieke en administratieve overheden.

Contact: 

Diestsevest 40 3000 Leuven T 016 28 60 00