BEMEFA

De Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten verdedigt de belangen van de mengvoedersector en streeft hierbij naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een economisch en ecologisch verantwoorde dierlijke voederproductie. Die vormt immers de beste garantie voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties. Want gezonde dieren zorgen voor gezonde mensen.

Contact: 

Gasthuisstraat 31 Brussel 1000 T. 02.512.09.55