Belpork - AB register

Met het AB Register wil Belpork vzw het antibioticagebruik binnen de varkenshouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd.
Het AB Register geeft zowel de varkenshouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkings-
basis voor bedrijven onderling.