Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee

"Met een multidisciplinair competent en gemotiveerd team dragen we bij tot een gezondheidszorgbeleid stoelend op gegevens en adviezen van deskundigen om een continuüm van kwaliteitsvolle zorg te realiseren die financieel en geografisch voor elkeen toegankelijk is."

Contact: 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Eurostation II Victor Hortaplein, 40 bus 10 1060 Brussel T 02 524 90 45