Paarden

De staf en raad van bestuur van AMCRA zijn verheugd te mogen melden dat de formularia ‘Paard’ en ‘Hond en kat’ gefinaliseerd zijn.

De realisatie van deze formularia was enkel mogelijk door de inzet en kritische geest van de leden van de respectievelijke werkgroepen ‘Paard’ en ‘Hond en kat’, waarvoor onze dank.

Het EFSA (European Food Safety Agency) maakte een video over het gevaar van multiresistente kiemen en de link naar voedselveiligheid. Neem zeker een kijkje!

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 volgende strategische objectieven vooropgesteld; AMCRA werkte een planning uit om deze doelstellingen te behalen:

1. Het opstellen van antibioticumgidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik bij varkens, pluimvee, vleesvee en melkvee.