Verplichte registratie veterinaire antibiotica in België vanaf 27/02/2017

In het voorjaar van 2016 werd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) een online toepassing gelanceerd dat toelaat alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren (SANITEL-MED). 

De verplichte registraties van diergeneeskundige antibiotica voor leg- en braadkippen, varkens en vleeskalveren zal starten VANAF 27 februari 2017. Er kan vrijblijvend gebruik gemaakt worden van het systeem voor rundvee. 

De verplichting werd vastgelegd in een aanpassing van het koninklijk besluit van 21 juli 2016.

Voor meer informatie rond SANITEL-MED verwijzen we naar het e-mail bericht voor dierenartsen van het fagg