Suske en Wiske sensibiliseren voor een goed gebruik van antibiotica bij dieren

AMCRA verspreidt de komende maanden een poster en strip van Suske en Wiske waarin het belang van een correct antibioticagebruik door Professor Barabas wordt uitgelegd. Gebruik van antibiotica leidt namelijk tot de ontwikkeling van resistentie bij bacteriën. Daarom moet ongepast gebruik vermeden worden. De “Tante Biotica” strip en poster worden bezorgd aan dierenartsen voor gezelschapsdieren. Dierenartsen spelen, net zoals artsen, een belangrijke rol in een verantwoord antibioticagebruik. De strip en poster kan dierenartsen begeleiden in de communicatie met diereigenaars over de problematiek van antibioticaresistentie. Diereigenaars zijn namelijk niet steeds op de hoogte van de risico’s verbonden aan antibioticagebruik en weten niet dat lang niet alle aandoeningen baat hebben bij een antibioticabehandeling. Het initiatief kwam tot stand binnen AMCRA met de steun van BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antiobioticabeleid).

Is goed gebruik van antibiotica ook een belangrijk aandachtspunt voor u?

Wilt u aan uw cliënteel tonen dat u hierin uw verantwoordelijkheid opneemt?

Hang dan snel de bijgevoegde “Tante Biotica” poster op in uw wachtruimte! 

De uitvoering van dit initiatief werd mogelijk gemaakt door de hulp van een beschutte werkplaats.