Studiedag: VARKENS GEZOND HOUDEN - Management in theorie en praktijk

Samen met een aantal andere partners organiseren de onderzoekseenheid Veterinaire Epidemiologie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) en de Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Roeselare (het vroegere Katho Roeselare) twee studiedagen rond het thema “Varkens gezond houden – management in theorie en praktijk”.

Deze studiedagen hebben tot doel u te informeren over de resultaten van het project “Reductie antibioticumgebruik”, dat werd gefinancierd door Boerenbond en Certus.

Daarnaast zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de methodes die heden gangbaar zijn om antibioticumgebruik op (varkens)bedrijven in kaart te brengen, en aan manieren om dit gebruik op bedrijfsniveau rationeel te reduceren.

Tenslotte laten we ook verschillende actoren binnen de varkens-voedselketen aan het woord over de problematiek van antibiotoicumgebruik  en –resistentie, in een aantal presentaties en een interactief debat.

Deze studiedagen richten zich op adviseurs van veevoederbedrijven en andere firma’s actief in de varkenshouderij, op varkenshouders, dierenartsen, personen werkzaam in het onderwijs of onderzoek, …

 

De twee studiedagen zijn gepland op 25 februari in Roeselare en op 18 maart in Geel, met identieke inhoud, dus u kunt kiezen naargelang uw agenda en verplaatsing welke u het beste past. Verdere informatie (o.a. over inschrijving en deelnameprijs) vindt u in de folder in bijlage.