Sensibilisatiecampagne AMCRA

AMCRA wil door een nationale sensibilisatiecampagne oproepen tot meer  bewustzijn rond  de problematiek van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren en bij gezelschapsdieren.

Met de financiële steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen. De problematiek wordt daarin op een bevattelijke manier voorgesteld voor collega-veehouders en diereigenaars en de haalbaarheid van een duurzaam antibioticagebruik wordt in de praktijk geïllustreerd.

De campagne draagt bij tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC, de Overheid en sector organisaties (Convenant AB ondertekend op 30 juni 2016).

De tv-spots en publi-reportages zijn een productie van Plattelands-tv en worden daar op regelmatige  basis  uitgezonden.

De  opnames zijn  tevens  terug  te vinden via:

https://www.youtube.com/watch?v=opOokbC2cqc&list=UUsSqc9RpZ1QUPCHa4O0wLeQ&index=1