PERSBERICHT 13-19 NOVEMBER 2017 - INTERNATIONALE WEEK VAN DE SENSIBILISERING VOOR GOED GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken.  Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzen nogmaals op hun inzet en op het concrete beleid dat ze samen voeren met betrekking tot de strijd tegen antibioticaresistentie. Het doel? De volksgezondheid en de dierengezondheid verbeteren in het kader van een « One Health » benadering. Wanneer bacteriën resistent worden voor antibiotica, dan vormt dit immers een probleem voor onze gezondheid en ook voor de gezondheid van de dieren.