Nieuw EU actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie!

DG SANTE heeft een nieuw Europees actieplan tegen antibioticaresistentie ontwikkeld:

"Mededeling van de commissie aan de Raad en het Europees Parlement. Een Europees 'Eén gezondheid'-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)".

Dit plan is tot stand gekomen door de nood de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan in alle EU-lidstaten. Extra acties en ondersteuning vanuit de EU moeten leiden en bijdragen tot het bereiken van een gezamenlijke strijd in alle lidstaten. Het doel van deze strijd is om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe resistentiemechanismen tegen te houden. Bacteriële infecties bij mens en dier moeten blijven behandeld kunnen worden. Het actieplan moet fungeren als leidraad om een verdergezettte, samenhangende en meer uitgebreide actie te verzekeren in de strijd tegen antibioticaresistentie.