European Food Safety Authority (EFSA) Scientific opinion: Risico op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie bij kalveren gevoed met melk die residuen van antibiotica bevat

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een nieuw Wetenschappelijke Advies gepubliceerd op basis van de resultaten van het werk van het ‘EFSA Wetenschappelijke Panel voor Biologische Gevaren’ (BIOHAZ).

Het advies vertrekt van het feit dat behandeling van melkkoeien tijdens de droogstand en tijdens de lactatie gebruikelijk is in verschillende EU-lidstaten, waarbij penicillines, alleen of in combinatie met aminoglycosiden of cefalosporinen, het meest worden gebruikt. De volgende punten werden onderzocht: 1) het risico op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie (AMR) door het voeden van kalveren met colostrum dat potentieel residuen van antibiotica bevat; 2) het risico op AMR-ontwikkeling door het voeden van kalveren met melk van koeien behandeld met een antibioticum tijdens lactatie of met melk van koeien gemolken tijdens de wachttijd; 3) opties om het risico op AMR-ontwikkeling ten gevolge van deze praktijken te verminderen.

Het advies stelt dat residuen van antibiotica verminderen met de duur van de droogstand. Duurt de droogstand even lang of langer dan de minimale wachttijd, dan wordt bij kalveren geen verhoogde faecale uitscheiding van AMR-bacteriën vastgesteld na voeden met colostrum van behandelde koeien. Een droogstand die minder lang duurt dan de wachttijd of voeden met melk van koeien behandeld met antimicrobiële middelen tijdens de lactatie leidt echter wel tot meer fecale uitscheiding van AMR-bacteriën door kalveren, aangezien deze melk aanzienlijke hoeveelheden antimicrobiële residuen bevat.

Diverse opties bestaan om het voeden van kalveren met deze melk te beperken, waarbij prioriteit kan gegeven worden aan acties gericht op de kritisch belangrijkste antibiotica. Ook het gehalte residuen in de melk kan aangepakt worden, bijv. door toevoegen van enzymes. Het bestrijden van resistente bacteriën zelf in rauwe melk of colostrum is voornamelijk gebaseerd op thermische inactivatie.

De originele en volledige versie van het EFSA wetenschappelijke advies (in het Engels) kan geraadpleegd worden via de onderstaande link.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4665/epdf