Een nieuw EU One Health actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie

De Europese Commissie heeft op 29 juni een nieuw actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie (AMR) aangekondigd. Binnen het nieuwe plan kunnen drie belangrijke algemene doelstellingen geïdentificeerd worden: 1) van de EU de “best practice” regio maken; 2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie stimuleren; 3) het belang van de strijd tegen AMR wereldwijd promoten.

AMR is een prioriteit binnen de EU, die een leidende rol wil spelen in de strijd tegen AMR. Het eerste EU actieplan voor de strijd tegen antimicrobiële (antibiotica, antivirale, antimycotische en antiparasitaire middelen) resistentie werd gepubliceerd in 2011. Sinds dit eerste actieplan werd de “One Health aanpak” gepromoot met acties zowel in de humane als in de diergeneeskunde . De noodzaak om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe en bestaande resistentiemechanismen tegen te houden in alle EU-lidstaten en zo het behandelen van bacteriële infecties bij mens en dier in de toekomst te verzekeren, blijft de ultieme doelstelling van het vernieuwde actieplan. De extra acties en ondersteuning voorzien in het EU-actieplan moeten bijdragen tot het bereiken van een samenhangende en meer uitgebreide strijd in alle lidstaten. In het nieuwe plan krijgt de “One Health aanpak” een bredere dimensie, met aandacht voor het milieu, dat een rol speelt in de spreiding van resistentie.

Voor meer informatie en de gedetailleerde acties verwijzen we naar de integrale versie van het plan.