DGZ Evolutie Antibioticaresistentie tot en met 2016

DGZ heeft de resultaten van de resistentiedata van 2016 gepubliceerd op basis van pathogene kiemen die geïsoleerd worden bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif). DGZ heeft de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over verschillende periodes. Zo kun man een beeld schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie. 

De schematische voorstelling per diersoort en per pathogeen vindt u hier.