Antibioticaresistentie bij Escherichia coli vertoont een dalende trend bij vleeskalveren, vleesvee, vleeskippen en vleesvarkens

In België voert het CODA jaarlijks, in opdracht van het FAVV, antibioticagevoeligheidstesten uit bij bacteriën, afkomstig van gezonde voedselproducerende dieren.  Hanon en co-auteurs (Prev Vet Med, 2015) merkten voor verscheidene geteste antibiotica een daling op in het voorkomen van antibioticaresistentie bij Escherichia coli tussen 2011 en 2014, geïsoleerd bij klinisch gezonde vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens.

Ook het voorkomen van multiresistentie, dit betekent resistentie tegen minstens 3 geteste antibiotica, vertoonde een daling voor E. coli bij vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens. Resistentie tegen het fluoroquinolone ‘ciprofloxacine’ vertoonde echter een significante stijging bij E. coli van vleeskippen. Resistentie bleef hoog (> 50%) tegen ampicilline bij vleeskalveren en vleeskippen, tegen ciprofloxacine en nalidixinezuur bij vleeskippen, tegen sulfamethoxazole bij vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens en tegen tetracycline bij vleeskalveren. Algemeen werd er het meest resistentie teruggevonden bij vleeskippen en het minst bij vleesvee

Een daling in het voorkomen van antibioticaresistentie tussen 2011 en 2014 zou het gevolg kunnen zijn van een afname in het veterinair antibioticagebruik in België tussen 2010 en 2013. In functie van de door AMCRA beoogde reductie van 50% van het antibioticagebruik tegen 2020, is het belangrijk om naast de opvolging van het veterinair antibioticagebruik, ook de resistentie verder te monitoren.

Lees hier het volledige rapport.