Antibioticagebruik meten: waarom, hoe en wat is de BD100?

In 2014 werd de eenheid AMCRA opgericht die instaat voor de analyse van de antibioticagebruiksdata en de kwantificatie van het antibioticagebruik op het niveau van de individuele veehouderij. Maar waarom en hoe wordt antibioticagebruik nu alweer gemeten? Wat is de veel besproken BD100 nu eigenlijk en welke rol speelt deze in het benchmarken en reduceren van het antibioticagebruik?

AMCRA ontwikkelde een infobrochure die een bondige uitleg voorziet over de monitoring van antibioticagebruik en principes van de berekening van de BD100.