AMCRA KRIJGT EXTRA MIDDELEN VAN DE VEEHOUDERIJ VOOR DE STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE

Vorige week hebben de voorzitters van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Tom Auwers, en van het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), Jeroen Dewulf, een conventie ondertekend die jaarlijks voor een periode van vier jaar € 800.000 ter beschikking stelt van het AMCRA voor de strijd tegen antibioticaresistentie in de veehouderij. Dit bedrag wordt voorzien vanuit het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten. Het is beter gekend als het Sanitair Fonds en wordt gespijsd door jaarlijkse bijdragen van alle Belgische veehouders. AMCRA zal de financiering gebruiken om bijkomende gegevens over antibioticagebruik in de veehouderij te verzamelen en te analyseren om veehouders en dierenartsen te benchmarken en te sensibiliseren naar minder gebruik. Deze acties zijn complementair aan de datacollectie en –analyse die door de Overheid plaatsvindt in het kader van het Sanitel-Med systeem.