Nieuw EU actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie!