GIDSEN GOED GEBRUIK

In overleg met de werkgroepen van AMCRA werd voor elke diergroep varkens, pluim- en rundvee een gids goed gebruik van antibiotica ontwikkeld.

Deze gids omvat algemene aanbevelingen omtrent het verantwoord gebruik van antibiotica en is tevens bestemd voor zowel de dierenarts als de veehouder.