Formularia

Gebruikerslogin

Heeft U nog geen account? Vraag hier een nieuwe account aan

Lancering e-formularium

AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

Nederlands

Tweede Editie formularium voedselproducerende dieren

Het formularium voor verantwoord gebruik van antibiotica in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij omvat aanbevelingen voor behandelingen per indicatie.

Nederlands

Tweede Editie formularium hond en kat

Het formularium voor verantwoord gebruik van antibiotica bij hond en kat omvat aanbevelingen voor behandelingen per indicatie.

Nederlands

Classificatie antibiotica

In de diersoortspecifieke werkgroepen van AMCRA werden formularia gemaakt voor voedselproducerende dieren, met name varkens, rund- en pluimvee, alsook voor gezelschapsdieren, nl. honden en katten en voor paarden. De formularia moeten een hulpmiddel en ondersteuning betekenen voor de dierenarts bij antibacteriële behandeling volgens het principe ‘enkel wanneer nodig’.

In de formularia werden kleurcodes (geel-oranje-rood) toegekend aan de werkzame stoffen aanwezig in vergunde antibacteriële producten. Klik verder op de diersoort om voor ieder vergund product te weten welke kleurcode van toepassing is. Aan de kleurcodes zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld (zie tabellen onder).

Varken

Rundvee

Pluimvee

Paard

Konijn

Schaap

Geit

Hond

Kat

Duif

De gebruiksvoorwaarden gekoppeld aan de kleur- en lettercodes worden op vereenvoudigde manier weergegeven in onderstaande tabel:

Kleur- en lettercode

Reden voor aanwending

Aanvullend labo-onderzoek*,**

Antibacteriële gevoeligheidstest*,**

Geel (= A)

Curatief

Bij voorkeur

Bij voorkeur

Oranje (= B)

Curatief

Voorwaarde

Bij voorkeur

Rood (= C)

Curatief

Voorwaarde

Voorwaarde

* Staal genomen voor aanvang van therapie

** Indien aanvullend laboratoriumonderzoek (bacteriologisch onderzoek en/of PCR, serologie, ...) en/of antibacteriële gevoeligheidstest onmogelijk of niet onmiddellijk voorhanden zijn, moet men de ‘goede therapeutische keuze’ van de antibacteriële behandeling kunnen aantonen, gebaseerd op hetzij wetenschappelijke literatuurgegevens, hetzij historische gegevens, ten hoogste één jaar oud, betreffende resultaten van aanvullend laboratoriumonderzoek en/of antibacteriële gevoeligheidstesten, hetzij op klinische resultaten. Voorwaarde voor aanwending van de ‘goede therapeutische keuze’ is wel dat er geen gele of oranje middelen ontegensprekelijk werkzaam zijn.

 

Onderstaande tabel geeft aan wat de kleur- en lettercodes over de aanwezigheid in de voorraad meedelen:

Kleur- en lettercode

Voorraad van de veehouder van 2 maanden*

Geel (= A)

Ja

Oranje (= B)

Ja

Rood (= C)

Nee**

* in het kader van de bedrijfsbegeleiding met contract tussen veehouder en bedrijfsbegeleidende dierenarts

** enkel voorschrijven of verschaffen voor het verderzetten van een reeds ingezette behandeling en dit voor maximaal 5 dagen

 

Nederlands