Gidsen goed gebruik antibiotica

GIDSEN GOED GEBRUIK

In overleg met de werkgroepen van AMCRA werd voor elke diergroep varkens, pluim- en rundvee een gids goed gebruik van antibiotica ontwikkeld.

Deze gids omvat algemene aanbevelingen omtrent het verantwoord gebruik van antibiotica en is tevens bestemd voor zowel de dierenarts als de veehouder.

Onbepaald