Bedrijfsgezondheidsgidsen

GIDSEN BEDRIJFSGEZONDHEID

In overleg met de werkgroepen van AMCRA werd voor de diergroepen varkens, pluim- en rundvee afzonderlijk een gids bedrijfsgezondheid ontwikkeld.

Deze gids omvat maatregelen die de dieren- en bedrijfsgezondheid op een positieve manier beïnvloeden en de infectiedruk door pathogenen helpen te beperken. Deze gids is bestemd voor de dierenarts en de veehouder.

Onbepaald