Autoregulatie-adviezen

AUTOREGULATIE ADVIEZEN

Het advies voor autoregulerende maatregelen omvat een aantal concrete maatregelen tot autoregulatie in de nutsdierensector om te komen tot een verminderd gebruik van antimicrobiële middelen. Deze maatregelen werden door alle betrokken partijen in de verschillende sectoren voorgesteld en besproken. De oplijsting in het rapport is een consensus waar alle actoren uit de keten achter staan en is geïnspireerd op de voorstellen tot autoregulatie die door iedere werkgroep apart werden voorgesteld en die eveneens op de AMCRA website te consulteren zijn.

Onbepaald