Advies datacollectie

ADVIES DATACOLLECTIE

Het advies datacollectie werd uitgewerkt door de werkgroep datacollectie en werd ter beschikking gesteld voor de overheid sedert september 2012. De opdracht voor de werkgroep omvatte het opmaken van een studierapport over de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige datacollectie systemen om het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in kaart te brengen met als doel te komen tot een elektronische gegevensbank.

Onbepaald