Advies zinkoxide

Advies Zinkoxide

Het ‘Standing Committee on Veterinary Medicinal Products’ (CVMP) van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaf in december 2016 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan farmacologische dosissen voor voedselproducerende dieren. Deze Commissie baseerde zijn advies op een risicoanalyse over de mogelijke milieu-impact door het gebruik van het zware metaal zink. In deze risicoanalyse werd rekening gehouden met de huidige toepassingen van zinkoxide in Europa.

Nederlands

Avis oxyde de zinc

La Commission pour l’utilisation des médicaments vétérinaires (CVMP) de l’Agence Européenne du Médicament (EMA) a donné en décembre 2016 une opinion négative à propos de l’utilisation de l’oxyde de zinc comme supplément alimentaire pour les animaux de rente.

Frans