Onze partners

Europees project - EFFORT against antimicrobial resistance

Het EFFORT project wenst de epidemiologie en de ecologie van antibioticumresistentie te bestuderen. Hierbij zullen de interacties tussen commensale en pathogene bacteriepopulaties in dieren, in de voedselketen en in...

Belpork - AB register

Met het AB Register wil Belpork vzw het antibioticagebruik binnen de varkenshouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het...

Het Varkensloket

Uw vragen onafhankelijk beantwoord door het Varkensloket

Wat is het Varkensloket?

Het Varkensloket is hét aanspreekpunt...

Epruma

EPRUMA is a multi-stakeholder platform linking best practice with animal health and public health.

It aims to promote the responsible use of medicines in animals in the EU.