Onze missie

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheiden het dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

Lees hier meer over wat we doen

European Food Safety Authority (EFSA) Scientific opinion: Risico op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie bij kalveren gevoed met melk die residuen van antibiotica bevat

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een nieuw Wetenschappelijke Advies gepubliceerd op basis van de resultaten van het werk van het ‘EFSA Wetenschappelijke Panel voor Biologische Gevaren’ (BIOHAZ).

Nederlands

AMCRA krijgt woorden van lof in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement in de commissievergadering van 8 maart buigt de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid zich geregeld over drie thema’s: het antibioticagebruik bij nutsdieren, het risico van antibioticaresistente bacteriën in de veeteelt en over preventieve antibioticadetectie in de veehouderij.

Nederlands

Sensibilisatiecampagne AMCRA

AMCRA wil door een nationale sensibilisatiecampagne oproepen tot meer  bewustzijn rond  de problematiek van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren en bij gezelschapsdieren.

Met de financiële steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen. De problematiek wordt daarin op een bevattelijke manier voorgesteld voor collega-veehouders en diereigenaars en de haalbaarheid van een duurzaam antibioticagebruik wordt in de praktijk geïllustreerd.

Nederlands

Activiteiten en realisaties 2016

Nederlands

Publi-reportage AMCRA : antibioticareductie varkens

AMCRA lanceert publi-reportages met veehouders die succesvol de switch wisten te maken naar een verminderd gebruik van antibiotica.

In de eerste publi-reportage getuigt landbouwer Bart Vergote van zijn overstap naar een verminderd gebruik van antibiotica en de concrete resultaten die het hem heeft opgeleverd. De samenwerking met zijn dierenarts staat ook centraal in dit succesverhaal. 

De publi-reportage wordt uitgezonden op verschillende momenten op Plattelands TV en kan ook herbekeken worden op het AMCRA Youtube kanaal via de onderstande link. 

Nederlands

PERSBERICHT AMCRA, FAVV EN FAGG: CPE-BACTERIËN GEVONDEN IN VARKENSVLEES

Carbapenemase producerende bacteriën (CPE-bacteriën) werden teruggevonden in varkensgehakt van een kleinhandel in België in het kader van de monitoring van de antibioticaresistentie van indicatorkiemen. Deze informatie werd gepubliceerd in een recent rapport van EFSA en ECDC. Carbapenem is een antibioticum dat niet mag worden gebruikt bij voedselproducerende dieren in Europa en dus ook niet in België.

Nederlands

Verplichte registratie veterinaire antibiotica in België vanaf 27/02/2017

In het voorjaar van 2016 werd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) een online toepassing gelanceerd dat toelaat alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren (SANITEL-MED). 

De verplichte registraties van diergeneeskundige antibiotica voor leg- en braadkippen, varkens en vleeskalveren zal starten VANAF 27 februari 2017. Er kan vrijblijvend gebruik gemaakt worden van het systeem voor rundvee. 

Nederlands

DGZ Evolutie Antibioticaresistentie tot en met 2016

DGZ heeft de resultaten van de resistentiedata van 2016 gepubliceerd op basis van pathogene kiemen die geïsoleerd worden bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif). DGZ heeft de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over verschillende periodes. Zo kun man een beeld schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie. 

Nederlands

PERSBERICHT NAAR AANLEIDING VAN ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK VOOR EEN VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA

In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.

Nederlands

Pagina's