Onze missie

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheiden het dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

Lees hier meer over wat we doen

Oproep aan dierenartsen voor deelname aan onderzoek over voorkomen van ongevoeligheid (resistentie) van bacteriën voor antibiotica (onderzoek gecoördineerd vanuit Universiteit Gent)

Deze vragenlijst is voor alle dierenartsen in Vlaanderen en Nederland, het maakt hierbij niet uit of u praktiseert. De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De vragenlijst bestaat uit vragen en stellingen over o.a. antibioticaresistentie, deskundigheidsbevordering en informatiebronnen.

U hoeft voor het invullen van deze vragenlijst geen specifieke zaken op te zoeken, gebruik uw spontane ingeving. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Nederlands

Peiling naar belang antibioticaproblematiek op Agriflanders bij 261 bezoekers

De Universiteit van Gent voerde samen met de VIVES Hogeschool van Roeselare een enquête uit tijdens de 4-daagse Agriflanders beurs. Deze enquête vond plaats op de stand van VIVES tijdens de beurs en gebeurde door een één-op-één interview tussen de vraagsteller en de deelnemer. De vragen situeerden zich rond het belang van de antibioticaproblematiek in de diergeneeskunde in België en werden afgenomen bij 176 bezoekers professioneel verbonden aan de veehouderij.

Nederlands

Antibioticagebruik meten: waarom, hoe en wat is de BD100?

In 2014 werd de eenheid AMCRA opgericht die instaat voor de analyse van de antibioticagebruiksdata en de kwantificatie van het antibioticagebruik op het niveau van de individuele veehouderij. Maar waarom en hoe wordt antibioticagebruik nu alweer gemeten? Wat is de veel besproken BD100 nu eigenlijk en welke rol speelt deze in het benchmarken en reduceren van het antibioticagebruik?

Nederlands

Expovet 2017

Kom een kijkje nemen naar de stand van AMCRA op Expovet op 28 en 29 oktober! We beantwoorden al uw vragen over het huidig antibioticabeleid bij dieren in België.

Nederlands

Tweede rapport van ECDC/EFSA/EMA: antibioticagebruik in humane- en diergeneeskunde en antibioticaresistentie in bacteriën geïsoleerd bij mensen en voedselproducerende dieren

Op 28 juli 2017 werd het tweede JIACRA rapport (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis) gepubliceerd. Het is gebaseerd op data verzameld in de Europese lidstaten in de periode 2013-2015. In de analyses werd gefocust op pathogenen relevant voor de volksgezondheid en werd de relatie tussen gebruik en resistentie onderzocht vanuit een “One Health” perspectief.

Nederlands

Een nieuw EU One Health actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie

De Europese Commissie heeft op 29 juni een nieuw actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie (AMR) aangekondigd. Binnen het nieuwe plan kunnen drie belangrijke algemene doelstellingen geïdentificeerd worden: 1) van de EU de “best practice” regio maken; 2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie stimuleren; 3) het belang van de strijd tegen AMR wereldwijd promoten.

Nederlands

De reactie van AMCRA op het debat over antibioticaduur

Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het gebruik van antibiotica de selectie en spreiding van resistentie in de hand werkt. Een nieuw debat werd de afgelopen weken gevoerd over de invloed van de duur van een antibioticatherapie op antibioticaresistentie. Britse microbiologen en infectiologen van de humane geneeskunde menen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de algemeen aangenomen stelling dat het niet uitnemen van een voorgeschreven antibioticatherapie antibioticaresistentie in de hand werkt.

Nederlands

AMCRA reikt prijs uit voor beste masterproef over antibioticaresistentie

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent werd door AMCRA een som t.w.v. €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend aan Jade Bokma voor haar werk met titel ‘Risicofactoren voor antibioticumgebruik bij witvleeskalveren’.

Nederlands

AMCRA Adviesraad 30 juni 2017

Eén jaar na de ondertekening van het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector”, heeft de Adviesraad van AMCRA plaatsgevonden. Volgens de traditie werden de verkoopcijfers van antibiotica in de diergeneeskunde in België van 2016 meegedeeld, evenals de resultaten van de monitoring van antibioticaresistentie bij indicatorbacteriën van productiedieren in België. Dit jaar hebben ook de ondertekenaars van het “Antibioticaconvenant van de dierlijke sector” (federale overheden, sectororganisaties, andere deelnemende organisaties en AMCRA), die zich engageerden voor het behalen van de reductiedoelstellingen van Visie 2020 van AMCRA, hun genomen inspanningen meedelen. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten tijdens het eerste jaar na de ondertekening van het AB Convenant kan gelezen worden in een publiek rapport

De presentaties van deze adviesraad kunnen gedownload worden.

Nederlands

Pagina's