dinsdag, 18 november, 2014 - 08:27

Ter sensibilisatie biedt AMCRA ondersteunende tools aan voor dierenartsen. De formularia voor rundvee, varkens en pluimvee werden recent aangevuld met deze voor ‘Hond en kat’ en ‘Paard’.

Volgend op de grote belangstelling voor de formularia op Expovet zullen deze ook verspreid worden op Vétérinexpo op 21, 22 en 23 november te Ciney expo.

maandag, 17 november, 2014 - 13:53

In het 4de ESVAC rapport over de verkoopcijfers van antibiotica in verschillende Europese landen voor 2012 ten opzichte van 2011 behoudt België de 6de plaats. AMCRA wordt door het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA aangewezen als de drijvende kracht achter de daling in antibioticaverkoop in België.

maandag, 17 november, 2014 - 13:45

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 18 november de ‘Antibiotic Awareness Day’ plaats. Daartoe grijpt AMCRA dit jaar de kans om het samenwerkingsverband tussen de wetenschappelijke eenheid van AMCRA en Belpork vzw in de schijnwerpers te plaatsen. De coördinatoren van AMCRA en Belpork vzw staan hiertoe de landbouwpers te woord in een persconferentie georganiseerd in de gebouwen van de VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

dinsdag, 14 oktober, 2014 - 10:19

Kom zeker een kijkje nemen naar de stand van AMCRA op EXPOVET!

Het formularium 'Hond en kat' en 'Paard' wordt verdeeld in pocket formaat!

Wie nog geen formularium 'Varken, rund- en pluimvee' heeft, kan er tevens een verkrijgen.

U kunt ons vinden op de gezamenlijke stand met de faculteit diergeneeskunde onmiddellijk na de ingang.

donderdag, 4 september, 2014 - 14:52

Kom zeker een kijkje nemen op de stand van AMCRA op de dierenartsenbeurzen EXPOVET of VETERINEXPO!

De pocketversies van de formularia ‘Paard’ en ‘Hond en kat’ zullen voor het eerst verdeeld worden tijdens de beide jaarbeurzen!

Er kan ook info bekomen worden omtrent de analysemethode die zal gebruikt worden in het datacollectie project ‘AB register’ van Belpork.

AMCRA zal aanwezig zijn op EXPOVET op 18 en 19 oktober 2014 te Flanders Expo. http://www.expovet.be/

donderdag, 4 september, 2014 - 14:42

De staf en raad van bestuur van AMCRA zijn verheugd te mogen melden dat de formularia ‘Paard’ en ‘Hond en kat’ gefinaliseerd zijn.

De realisatie van deze formularia was enkel mogelijk door de inzet en kritische geest van de leden van de respectievelijke werkgroepen ‘Paard’ en ‘Hond en kat’, waarvoor onze dank.

donderdag, 3 juli, 2014 - 16:27

Het 5de BelVet-SAC rapport werd voorgesteld op 3 juli 2014 en omvat de resultaten van het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België in 2013. De BelVet-SAC studie is uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie) in opdracht van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Voor het 2de jaar op rij wordt een daling van het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde waargenomen.

woensdag, 18 juni, 2014 - 09:31

De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, heeft vastgesteld dat in 2013 het antibioticum-gebruik bij landbouwhuisdieren in 2013 verder is afgenomen. De SDa analyseert sinds 2011 het antibioticumgebruik bij rundvee, varkens-, vleeskalveren- en vleeskuikens. Tussen 2012 en 2013 is het gebruik van antibiotica het sterkst gedaald in de varkenshouderij en de vleespluimveehouderij met resp.30% en ruim 25%). In de kalverhouderij is het gebruik in deze periode met 15% afgenomen.

dinsdag, 10 juni, 2014 - 09:35

Alleen als het echt moet. De naam van de website die vanuit het onderzoek en de veehouderij is opgezet om landbouwers te sensibiliseren rond antibioticumgebruik, windt er geen doekjes om. Antibiotica worden nog te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dat kost de boer niet alleen onnodig geld, het gaat ook gepaard met verschillende risico’s. Er kunnen resistente kiemen ontstaan bij de dieren, die ook de gezondheid van de mens bedreigen. Bovendien verliezen behandelingen met antibiotica hun effect zodat er productieverliezen optreden.

maandag, 2 juni, 2014 - 13:20

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen geïsoleerd bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif), heeft DGZ de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over de periode 2011 – 2013.

Pagina's