maandag, 2 juni, 2014 - 13:20

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen geïsoleerd bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif), heeft DGZ de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over de periode 2011 – 2013.

maandag, 2 juni, 2014 - 12:53

Vorig jaar meldde het vaktijdschrift Management&Techniek spectaculaire (voorlopige) resultaten binnen het project ‘Reductie antibioticumgebruik’. Door bedrijfsbegeleiding en een plan van aanpak op maat van elk varkensbedrijf daalde het gebruik van antibiotica met tientallen procenten zonder dat het de productieresultaten negatief beïnvloedde. Op dezelfde manier ging men ook te werk bij de deelnemende pluimveebedrijven.

maandag, 26 mei, 2014 - 22:10

Vanaf 1 juni 2014 dienen alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage te betalen aan het FAGG.

Link naar website FAGG

woensdag, 21 mei, 2014 - 10:30

De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

maandag, 12 mei, 2014 - 09:57

De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan omvat 10 streefdoelen en actiepunten die verder zullen uitgewerkt worden samen met de bevoegde overheden en sectororganisaties.

woensdag, 30 april, 2014 - 13:07

EPRUMA is een Europees platform bestaande uit de verscheidende stakeholders van de sector. De activiteiten van EPRUMA hebben tot doel verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, aan te moedigen. Op die manier willen de partners van EPRUMA goede diergeneeskundige praktijken linken aan dieren- en volksgezondheid. EPRUMA selecteert zorgvuldig zijn partners om tot een efficiënte samenwerking te komen. Het is dan ook een eer voor AMCRA hiervoor uitgenodigd te worden.

vrijdag, 11 april, 2014 - 19:20

Aanvankelijk werd een werkgroep opgericht die zich buigt over een advies over gemedicineerde voeders en het bijhorend aspect van datacollectie. De doelstelling van de werkgroep zal echter uitgebreid worden. Binnen de werkgroep wenst men alle elementen die het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie beïnvloeden te bestuderen, met andere woorden ook andere toedieningswijzen, voorschrijfwijzen, economische parameters die het voorschrijven zouden kunnen oriënteren.  

vrijdag, 11 april, 2014 - 19:13

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het Europees centrum voor ziektecontrole beschrijven in een nieuw rapport de antibioticaresistentie bij de zoönotisch belangrijke kiemen Salmonella en Campylobacter van mensen, dieren en voedsel en bij indicator E. coli van dieren en vlees in het jaar 2012. Ook het voorkomen en de antibioticaresistentie van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) werden bestudeerd.

vrijdag, 11 april, 2014 - 19:00

Op 1 april 2014 is Wannes Vanderhaeghen in dienst getreden bij AMCRA als wetenschappelijk medewerker. Wannes is bioloog en behaalde een doctoraat in de diergeneeskundige wetenschappen.

De aanwerving kadert in de datacollectie van het antibioticumgebruik op bedrijfsniveau die sinds 1 januari 2014 georganiseerd wordt door Belpork vzw, eigenaar van het Certus-kwaliteitssysteem. Binnen de nieuwe wetenschappelijk eenheid is ook een data-analist aangeworven, welke in juni in dienst zal treden.

vrijdag, 11 april, 2014 - 18:57

De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa heeft de afgelopen jaren het antibioticumgebruik van houders van rundvee-, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens in beeld gebracht. Nu is ook het voorschrijfgedrag van hun dierenartsen transparant gemaakt.

Het SDa-rapport ‘De Veterinaire Benchmarkindicator, VBI: naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk beschrijft de resultaten van de eerste analyses van de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica door dierenartsen en benoemt benchmarkwaarden.

Pagina's