dinsdag, 14 oktober, 2014 - 10:19

Kom zeker een kijkje nemen naar de stand van AMCRA op EXPOVET!

Het formularium 'Hond en kat' en 'Paard' wordt verdeeld in pocket formaat!

Wie nog geen formularium 'Varken, rund- en pluimvee' heeft, kan er tevens een verkrijgen.

U kunt ons vinden op de gezamenlijke stand met de faculteit diergeneeskunde onmiddellijk na de ingang.

donderdag, 4 september, 2014 - 14:52

Kom zeker een kijkje nemen op de stand van AMCRA op de dierenartsenbeurzen EXPOVET of VETERINEXPO!

De pocketversies van de formularia ‘Paard’ en ‘Hond en kat’ zullen voor het eerst verdeeld worden tijdens de beide jaarbeurzen!

Er kan ook info bekomen worden omtrent de analysemethode die zal gebruikt worden in het datacollectie project ‘AB register’ van Belpork.

AMCRA zal aanwezig zijn op EXPOVET op 18 en 19 oktober 2014 te Flanders Expo. http://www.expovet.be/

donderdag, 4 september, 2014 - 14:42

De staf en raad van bestuur van AMCRA zijn verheugd te mogen melden dat de formularia ‘Paard’ en ‘Hond en kat’ gefinaliseerd zijn.

De realisatie van deze formularia was enkel mogelijk door de inzet en kritische geest van de leden van de respectievelijke werkgroepen ‘Paard’ en ‘Hond en kat’, waarvoor onze dank.

donderdag, 3 juli, 2014 - 16:27

Het 5de BelVet-SAC rapport werd voorgesteld op 3 juli 2014 en omvat de resultaten van het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België in 2013. De BelVet-SAC studie is uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie) in opdracht van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Voor het 2de jaar op rij wordt een daling van het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde waargenomen.

woensdag, 18 juni, 2014 - 09:31

De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, heeft vastgesteld dat in 2013 het antibioticum-gebruik bij landbouwhuisdieren in 2013 verder is afgenomen. De SDa analyseert sinds 2011 het antibioticumgebruik bij rundvee, varkens-, vleeskalveren- en vleeskuikens. Tussen 2012 en 2013 is het gebruik van antibiotica het sterkst gedaald in de varkenshouderij en de vleespluimveehouderij met resp.30% en ruim 25%). In de kalverhouderij is het gebruik in deze periode met 15% afgenomen.

dinsdag, 10 juni, 2014 - 09:35

Alleen als het echt moet. De naam van de website die vanuit het onderzoek en de veehouderij is opgezet om landbouwers te sensibiliseren rond antibioticumgebruik, windt er geen doekjes om. Antibiotica worden nog te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dat kost de boer niet alleen onnodig geld, het gaat ook gepaard met verschillende risico’s. Er kunnen resistente kiemen ontstaan bij de dieren, die ook de gezondheid van de mens bedreigen. Bovendien verliezen behandelingen met antibiotica hun effect zodat er productieverliezen optreden.

maandag, 2 juni, 2014 - 13:20

Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de pathogene kiemen geïsoleerd bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif), heeft DGZ de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over de periode 2011 – 2013.

maandag, 2 juni, 2014 - 12:53

Vorig jaar meldde het vaktijdschrift Management&Techniek spectaculaire (voorlopige) resultaten binnen het project ‘Reductie antibioticumgebruik’. Door bedrijfsbegeleiding en een plan van aanpak op maat van elk varkensbedrijf daalde het gebruik van antibiotica met tientallen procenten zonder dat het de productieresultaten negatief beïnvloedde. Op dezelfde manier ging men ook te werk bij de deelnemende pluimveebedrijven.

maandag, 26 mei, 2014 - 22:10

Vanaf 1 juni 2014 dienen alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage te betalen aan het FAGG.

Link naar website FAGG

woensdag, 21 mei, 2014 - 10:30

De zogenaamde Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft, bevat voortaan ook een artikel dat elke dierenarts die in ons land de diergeneeskunde uitoefent, verplicht om zorgzamer, en vooral spaarzamer om te springen met antibiotica. Dat laat de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen weten. De expliciet uitgesproken ambitie komt er nadat ook AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik bij dieren, zijn 'visie 2020' aankondigde.

Pagina's