maandag, 12 januari, 2015 - 16:10

Onderzoekers hebben een antibioticum ontdekt dat een aantal resistente ziektekiemen kan overwinnen, bij een bacterie in de grond van een grasveld in de Amerikaanse staat Maine. Het nieuwe antibioticum, teixobactine, moet nog getest worden op mensen, maar er zijn aanwijzingen dat ziektekiemen het moeilijk zullen hebben om er resistentie tegen te ontwikkelen. Het antibioticum is gevonden met een nieuwe techniek, de iChip, die mogelijk nog talrijke nieuwe middelen zal opleveren. Lees verder:

maandag, 22 december, 2014 - 17:52

In haar regeerakkoord maakt de regering een prioriteit van de bestrijding van resistente bacteriën. Voor de humane sector lanceert de overheid dan ook de 14de antibioticacampagne met als hoofdboodschap aan patiënten én aan zorgvertrekkers: “Antibiotica, gebruik ze goed en enkel als het moet”.

BAPCOC, de commissie voor coördinatie van het antibioticumbeleid voor de humane sector, lanceerde een persconferentie naar aanleiding van deze nieuwe antibioticacampagne. De doelstellingen van AMCRA (Visie 2020) te bereiken tegen 2020 werden tevens voorgesteld.

maandag, 22 december, 2014 - 16:13

We zijn verheugd te kunnen melden dat de weg die de betrokken sectoren reeds samen hebben afgelegd, zijn vruchten afwerpt. We krijgen nu ook steun en erkenning uit politieke hoek. De minister van ‘Volksgezondheid’ Maggie De Block en van ‘Landbouw’ Willy Borsus maken melding van AMCRA in hun algemene beleidsnota’s.

maandag, 22 december, 2014 - 16:11

Naar aanleiding van de Antibiotic Awareness Day op 18 november werden AMCRA en het samenwerkingsverband met Belpork in de kijker gesteld. Plattelandstv maakte hiertoe een reportage voor het programma Boerenstebuiten.

maandag, 22 december, 2014 - 16:03

Dankzij de volle inzet en expertise van onze partners en onze werkgroepen, konden we in 2014 binnen AMCRA verder vorm geven aan de invulling van onze missie: de realisatie van een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde.

De leden van AMCRA stelden samen Visie 2020 op, waarin concrete reductiepercentages worden vooropgesteld van het antibioticagebruik (link Visie 2020). Dit onderstreept het engagement van onze partners om ook de komende jaren verder invulling te geven aan onze doelstellingen.

woensdag, 19 november, 2014 - 10:58

Eerder deze maand vierde de Meetjeslandse Dierenartsen Vereniging haar 50-jarig bestaan. Tijdens een wetenschappelijk symposium deelden vier professoren van de faculteit Diergeneeskunde van de UGent hun inzichten met meer dan 100 leden-dierenartsen. Ook Vlaams minister Joke Schauvliege verheugde voorzitter en dierenarts Tom Van Hulle met haar aanwezigheid: “De minister benadrukte de rol die een dierenarts heeft als preventieadviseur en begeleider van veebedrijven, en dit met de hulp van bijvoorbeeld Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

woensdag, 19 november, 2014 - 10:33

Onder impuls van het kenniscentrum AMCRA wordt er in de veehouderij hard gewerkt aan een reductie van het antibioticumgebruik ter controle van de problemen met resistente bacteriën. Voor de varkenshouderij is er een datacollectiesysteem opgezet want alleen door het actuele antibioticumgebruik op bedrijfsniveau te meten en te vergelijken, is een rationele reductie bij (groot)gebruikers mogelijk. Belpork vzw, de beheerder van het Certus-kwaliteitssysteem, maakt wereldkundig dat ruim 3.000 varkensbedrijven deelnemen aan het project ‘AB Register’.

dinsdag, 18 november, 2014 - 08:27

Ter sensibilisatie biedt AMCRA ondersteunende tools aan voor dierenartsen. De formularia voor rundvee, varkens en pluimvee werden recent aangevuld met deze voor ‘Hond en kat’ en ‘Paard’.

Volgend op de grote belangstelling voor de formularia op Expovet zullen deze ook verspreid worden op Vétérinexpo op 21, 22 en 23 november te Ciney expo.

maandag, 17 november, 2014 - 13:53

In het 4de ESVAC rapport over de verkoopcijfers van antibiotica in verschillende Europese landen voor 2012 ten opzichte van 2011 behoudt België de 6de plaats. AMCRA wordt door het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA aangewezen als de drijvende kracht achter de daling in antibioticaverkoop in België.

maandag, 17 november, 2014 - 13:45

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 18 november de ‘Antibiotic Awareness Day’ plaats. Daartoe grijpt AMCRA dit jaar de kans om het samenwerkingsverband tussen de wetenschappelijke eenheid van AMCRA en Belpork vzw in de schijnwerpers te plaatsen. De coördinatoren van AMCRA en Belpork vzw staan hiertoe de landbouwpers te woord in een persconferentie georganiseerd in de gebouwen van de VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Pagina's